• ArchivingVaši papiri su Vaš kapital! 
  • Kreiranje i primjena procedura za arhiviranje i odlaganje dokumentacije u skladu sa prirodom posla i kreiranje internih pravilnika.