Osnivanje

  • Osnivanje preduzeća u Crnoj Gori - svi oblici organizovanja
  • Izrada internih akata i politika u skladu sa Zakonima i potrebama klijenta