Biografija

Ivan Jokanović je nezavisni finansijski menadžer, finansijski analitičar, računovođa i finansijski kontrolor koji je iskustvo sticao u međunarodnim preduzećima koje posluju u Crnoj Gori, regionu kao i u čitavom svijetu.

U toku trajanja studija zapošljen u Ridmont d.o.o. (2001-2006) sticao sam iskustvo kroz obavljanje raznih pomoćnih radnji, kao što su: rad u maloprodajnom objektu, funkcije nabavke, pomoćne računovodstvene usluge, pregovori sa klijentima, inostranim i domaćim dobavljačima i ostale povremene poslove, gdje sam počeo da se oblikujem kao preduzetnik i dobio viziju da za formiranje sopstvenog preduzeća za finansijske usluge u budućnosti.

Pred sami završetak studija, ljeto 2006 (maj-septembar) godine provodim u Lufthansa German Airlines A.G. najpoznatijoj njemačkoj aviokompaniji kao praktikant i stipendista holandske Academic Training Association (ATA) gdje sam dobio vrhunska početna znanja i sliku o tome kako je raditi u dinamičnom, stresnom okruženju u kompaniji visokog međunarodnog renomea. 

Period od januara 2007 do novembra 2010 (3 godine i 10 mjeseci) proveo sam radeći u Grawe osiguranju a.d. Podgorica (Grazer Wechelseitige Versicherung A.G. Graz, Austria) kao Šef odjeljenja za finansije i računovodstvo. U toku radnog angažmana u Grawe-u stekao sam neprocjenjivo iskustvo u poslovima vođenja finansija u međunarodnoj kompaniji, učestovoao u nizu projekata kada je Grawe osiguranje zauzimalo lidersku poziciju na crnogorskom tržištu životnog osiguranja i bio odgovorno lice za finansijsko izvještavanje prema svim zvaničnim institucijama u Crnoj Gori, sjedištu kompanije u Gracu i Upravi kompanije, kao i prema nezavisnim revizorskim kućama. Tokom rada u Grawe-u bio sam uključen i u ostale značajne funkcije kao šro su prodaja i marketing i na taj način dobio široku sliku o poslovanju velikog preduzeća. Tokom ovog perioda sam stekao poznanstva sa skoro svim rukovodiocima komercijalnih banaka u Crnoj Gori, zapošljenima u državnim ustanovama i ostalim partnerskim preduzećima koja su me prepoznala kao pouzdanog saradnika i visko profesionalnog i odgovornog radnika. 

01.11.2010 godine formira se Wiener Stadtische životno osiguranje a.d. Podgorica (Wiener Stadtische Versicherung, Beč, Austrija) u kojem sam pokrivao poziciju Finansijskog direktora do sredine februara 2013 godine (2 godine i 3 mjeseca). Za Wiener sam počeo da radim od prvog dana osnivanja u Crnoj Gori i dao svoj doprinos u počecima i ''stajanju firme na svoje noge'' . Prethodno radno iskustvo koje me prepručilo za ovu odgovornu poziciju zaslužno je za brzo i lako aministrativno formiranje Wiener Stadtische osiguranja.
U Wiener-u sam formirao odjeljenje za finansije i računovodstvo, učestvovao u izradi svih internih pravilnika i procedura, bio odgovorno lice za izvještavanje prema svim državnim institucijama. Saradnja sa Upravom na visokom nivou dala mi je preporuke za dalje radne angažmane u oblasti finansija.

Godina 2013 za mene je označila i promjenu industrije u kojoj radim (iz finansijske u proizvodno-prodajnu) i donijela mi puno novog znanja i iskustva. Od 15-og februara 2013 do 30-og aprila 2016 radio sam za farmaceutsku kompaniju Hoffmann La Roche iz Bazela, Švajcarska (skraćeno Roche) u sklopu crnogorskog predtavništva i pokrivao poziciju šefa računovodstva. Promjena industrije u kojoj sam radio se ispostavila kao presudna za oblikovanje moje dalje radne karijere jer sam u Roche-u dobio šira saznanja i tačne uvide o svom daljem razvoju kao stručnjaka u oblasti finansija. Kroz rad u Hoffmann La Roche-u sam prošao kroz finasijsku akademiju kroz koju prolaze zapošljeni Roche-a u finansijama iz čitavog svijeta, i stekao dragocjene veze sa stručnjacima iz oblasti finansjskog menadžmenta. U Roche-u sam takođe pokrivao sve funkcije kao i u prethodnim kompanijama za koje sam radio, naravno iz nove perspektive, kroz prizmu zapošljenog u faramaceutskoj industriji. Sa upravom sam imao odličnu saradnju i naravno, dobio preporuke za razvoj sopstvenog preduzeća od strane top menadžmenta Hoffmann La Roche-a.